تیر
سبک کلاسیک در معماری داخلی

شناخت سبک کلاسیک در معماری داخلی

سبک کلاسیک در معماری داخلی طراحی داخلی کلاسیک از طراحی یونانی و رومی نشات می گیرد. پایه این نوع طراحی بر نظم، تعادل و هماهنگی کامل می باشد و تلاش می شود تا در آن از هیچ عنصر مدرن یا المان های عصر حاضر، استفاده نشود. در مقابل، سبک کلاسیک در معماری داخلی غ ...